RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


RAFB - RA ADD/REM & Color settings manager 

Autor: Ing. František Ringmaier
GSM +420775650721
email fr@ripra.cz
Verze aplikace 1.3
Verze PDMS 12.0 Sp6
Modul Design
spuštění !!loadriprarafb()

Popis formy

Vlastní formu lze rozdělit do tří logických oblastí. Horní oblast je tvořena první řadou knoflíků a posuvníkem, střední tvoří 126 barevných knoflíků a dolní tvoří obsah rozbalovacího rámu Modify color definition.

Horní oblast.

odstraní zobrazení aktuálního významného prvku z grafického zobrazení
odstraní zobrazení významného hierarchicky nadřazeného prvku k aktuálnímu prvku z grafického zobrazení
odstraní zobrazení významného hierarchicky nadřazeného prvku nad hierarchicky nadřazeným prvkem k aktuálnímu prvku v grafického zobrazení
odstraní zobrazení všech prvků z grafického zobrazení
odstraní identifikovaný významný prvek z grafického zobrazení, spolupracuje s přepínačem umístěným napravo
přepínač pro odstranění jednoho nebo více identifikovaných významných prvků z grafického zobrazení - stav vypnuto opakování
přepínač pro odstranění jednoho nebo více identifikovaných významných prvků z grafického zobrazení - stav zapnuto opakování
přepínač nastavení používání pravidel pro automatické přiřazení barev - stav zapnuto
přepínač nastavení používání pravidel pro automatické přiřazení barev - stav vypnuto
přepínač nastavení zobrazení izolace - stav vypnuto (nezobrazuje izolaci)
přepínač nastavení zobrazení izolace - stav zapnuto (zobrazuje izolaci)
přepínač nastavení zobrazení obstrukce - stav vypnuto (nezobrazuje obstrukční prostory)
přepínač nastavení zobrazení obstrukce - stav zapnuto (zobrazuje obstrukční prostory)
přepínač nastavení zobrazení negativních prvků - stav vypnuto (nezobrazuje negativní prostory)
přepínač nastavení zobrazení negativních prvků - stav zapnuto (zobrazuje negativní prostory)
přepínač nastavení zobrazení P pointů- stav vypnuto (nezobrazuje značky ani čísla P pointů)
přepínač nastavení zobrazení P pointů- stav zapnuto (zobrazuje značky a čísla P pointů)
přepínač nastavení zobrazení plného zobrazení nebo pouze zobrazení osy - stav vypnuto (zobrazuje plný profil potrubí)
přepínač nastavení zobrazení plného zobrazení nebo pouze zobrazení osy - stav zapnuto (zobrazuje osu potrubí)
přepínač nastavení zobrazení hran - stav vypnuto (zobrazuje hladký povrch bez zvýrazněných hran)
přepínač nastavení zobrazení hran - stav zapnuto (zobrazuje povrch se zvýrazněním hran)
Ripra help aneb odkaz na stánku, kde se právě nacházíte

Nad knoflíkem je možno stiskem pravého tlačítka myši aktivovat vyskakovací menu umožňující provádět nastavení zobrazení.

 

Střední oblast

126 barevných knoflíků by mělo bohatě postačit pro reprezentaci prvků v grafickém zobrazení. Kliknutím na knoflík vybrané barvy se do grafického zobrazení přidá zobrazení aktuálního významného prvku vybranou barvou. Toto se provede i pokud je zapnuté nastavení používání pravidel pro automatické přiřazení barev.

Nad každým knoflíkem je umístěno vyskakovací menu, jehož cílem je zjednodušit uživateli možnost změny definice vybrané barvy. Vlastní změna definice vybrané barvy probíhá v dolní oblasti.

Dolní oblast

Rozbalovací rám Modify color definition, jak sám název napovídá, je určen ke změně definice užívaných barev. Tím je uživateli umožněno nastavit si barvy dle své vůle a to jak dočasně, tak i pro příští užití aplikace.

Nad knoflíkem SAVE COLOR SETTING je umístěno vyskakovací menu umožňující načíst poslední uživatelelm definovanou paletu barev nebo standarní paletu barev definovanou dle Ripra. Další menu obsahují definice některých barev specifikovaných RAL